Veel gymleraren hebben dagelijks te maken met (te)veel lawaai tijdens hun werk. Met inderdaad nogal eens doofheid tot gevolg of een ‘piep’ in hun oor die niet meer weggaat. Dit kan naast verlies van levenskwaliteit leiden tot arbeidsongeschiktheid. Een groot probleem dat vraagt om een goede aanpak. De oplossing begint met een meting door een professioneel bedrijf.

Gehoorschade door slechte akoestiek in gymzalen is een groot – maar vooral grotendeels verborgen – probleem onder docenten lichamelijke opvoeding. Ook hun werkgevers krijgen hier steeds vaker mee te maken. Gymleraren melden zich ziek of raken soms zelfs arbeidsongeschikt. De aanpak van dit probleem verloopt traag. Dit komt omdat sportdocenten geen klagers zijn, daarnaast vallen sporthallen onder verantwoordelijkheid van de lokale gemeente waardoor beslistrajecten complex zijn.

Wat kunt u zelf doen als docent?
Voor bezorgde sportdocenten is het goed om te weten dat er prima akoestische oplossingen zijn. Deze zijn effectiever dan halfbakken maatregelen als oordoppen, die geen blijvende oplossing vormen. Er zijn goede structurele oplossingen om de akoestiek in gymzalen te verbeteren en gehoorschade te voorkomen. In nieuwe, maar zeker ook in bestaande gymzalen. Dat start met een meting van de nagalmtijd. Specialisten kunnen met hoogwaardige apparatuur precies meten wat de situatie in de sporthal is. Daarmee kunt u als gymdocent de schooldirectie en verantwoordelijke ambtenaren en bestuurders wijzen op de risico’s in deze gymzaal. Zonder meting wordt het probleem niet zichtbaar, dus laat zo’n meting doen en vraag aandacht voor uw klacht. Nog verstandiger is het om al vroegtijdig actie te ondernemen, dus vóór uw gehoor is aangetast.

Wat zijn eigenlijk de eisen voor een sportzaal?
Instanties, als de vakvereniging voor docenten en leerkrachten lichamelijke opvoeding (KVLO), benadrukken het belang van goede sportfaciliteiten. Zij stellen informatie beschikbaar over de verschillende normen. Bijvoorbeeld vanuit de ARBO-catalogus. Daarin staat onder meer het volgende over akoestiek:

  • In het gymnastieklokaal is door de keuze van absorberende inrichtingsmaterialen nagalm tegengegaan
  • Het achtergrondgeluidsniveau (van bijvoorbeeld klimaatapparatuur) is niet hoger dan 40 dB(A)
  • De vereiste maximale nagalmtijd is gespecificeerd per ruimte:

Doe een meting en vraag aandacht voor uw gezondheid
Juist omdat gymdocenten geen klagers zijn, zijn het de leraren zelf die actie moeten ondernemen. Zet uw gezondheid en toekomst op de eerste plek. Laat een meting doen en bespreek de resultaten met uw directie. Er zijn al schoolbesturen die schadevergoedingen hebben moeten betalen aan gymdocenten met blijvende gehoorschade. Scholen hebben dus zelf ook belang bij het oplossen van de slechte akoestiek in sportzalen om arbeidsongeschiktheid van docenten LO te voorkomen.

Ervaren akoestische specialisten
Vilton heeft met het concept Silent Building veel ervaring opgedaan met constructieve ontkoppeling van gymzaalvloeren en met de akoestische verbetering van zowel nieuwe als oude(re) sportzalen. Balvaste, kleurrijke en vooral akoestisch uitstekend presterende wanddelen die snel geplaatst kunnen worden inclusief een meting achteraf, dat is wat Vilton biedt. Met alle positieve gevolgen voor de gezondheid en het werkplezier van sportdocenten. Dit aanbod is toch niet aan dovemansoren gericht?

Vraag nu een meting van de nagalmtijd aan! Klik hier